MISERY INDEX - Europatour als Headliner

 

MISERY INDEY werden zusammen mit GRAVE, ARSIS, THE LAST FELONY und THE ROTTED diese Clubs in Schutt und Asche legen:


Nov. 1 Zaandam, Netherlands Kade
Nov. 2 Bochum, Germany Matrix
Nov. 3 Hamburg, Germany Markthalle
Nov. 4 Kassel, Germany Kulturfabrik Salzmann
Nov. 5 Berlin, Germany K17

Nov. 6 Zabrze, Poland Wiatrak
Nov. 7 Munchen, Germany Feierwerk
Nov. 8 Bratislava, Slovakia Randal Club
Nov. 9 Ostrava, Czech Rep. Boomerang
Nov. 10 Wien, Austria Viper Room
Nov. 11 Ljubljana, Slovenia Gala Hala
Nov. 12 Bolzano, Italy Ufo
Nov. 13 Vicenza, Italy Mac2
Nov. 14 Rome, Italy Init Club
Nov. 15 Luzern, Switzerland Schuur
Nov. 17 Barcelona, Spain Mephisto
Nov. 18 Madrid, Spain Ritmo & Compas
Nov. 19 Bilbao, Spain Santana 27 Blue
Nov. 21 Paris, France Glazart
Nov. 22 London, UK Relentless Garage
Nov. 23 Dublin, Ireland Whelans
Nov. 24 Plymouth, UK White Rabbit
Nov. 25 Gent, Belgium Minus One
Nov. 26 Tilburg, Netherlands 013
Nov. 27 Leipzig, Germany Theaterfabrik