28. + 29.05.2004: Vorbericht zum Immergut Festival - Neustrelitz

29.05.2004