Fotos von Polar Bear Club

Polar Bear Club - Saarbrücken - Garage (29.04.2013)

Polar Bear Club - Bei Chez Heinz, Hannover (22.08.2012)

Polar Bear Club - Bausendorf - Riez Open Air (30.07.2011)

Polar Bear Club - Trier - Exhaus (26.02.2010)